Projekty finansowane przez UE

SIMBA S.C. M.ĆWIRZEŃ W.GĘSICKI realizuje projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego
i opracowanie strategii wzorniczej w celu rozwoju firmy SIMBA S.C.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności SIMBA. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie innowacji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej rozumianej, jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie, których poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność firmy SIMBA.

Planowane efekty:
1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów, zmian wzorniczych w produktach oferowanych.
2. Usprawnienie procesów technologicznych.
3. Wejście na nowe rynki poprzez dostosowanie oferty produktowej pod kątem wzorniczym do potrzeb Klientów.
4. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych w firmie.
5. Zwiększenie rozpoznawalności marki.
6. Dostosowanie wzornictwa do aktualnych potrzeb odbiorców i trendów rynkowych.
7. Usprawnienie sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.

Wartość projektu:   67 527.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  46 665.00 zł

Translate »