FAQ

Czy należy zgłosić zamiar budowy placu zabaw w miejscach publicznych?

Tak, zamiar budowy placu zabaw należy zgłosić właściwemu organowi, najczęściej staroście, jednak w niektórych przypadkach, które znaleźć można w art. 82 ust. 3, Prawo Budowlane dopuszcza zgłoszenie rozpoczęcia budowy wojewodzie. W takim zgłoszeniu należy określić zakres, rodzaj, termin rozpoczęcia oraz sposób wykonywania prac. Należy pamiętać, że do zgłoszenia należy dołączyć również zaświadczenie, o potwierdzeniu prawa do zarządzania daną nieruchomością. Oprócz oświadczenia mogą być także konieczne szkice, rysunki czy różnego rodzaju pozwolenia. Istotnym aspektem jest również projekt zagospodarowania terenu, wykonany przez uprawnionego projektanta. Zgłoszenie należy dostarczyć przed rozpoczęciem robót budowlanych.

 

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Plac zabaw zaliczany jest do tzw. obiektów małej architektury, dlatego według polskiego prawa niepotrzebne jest pozwolenie na budowę, wystarczy samo zgłoszenie zamiaru budowy.

 

W jakim miejscu może znaleźć się plac zabaw?

7 m ➡ wskazana odległość placu zabaw od parkingów do 10 stanowisk postojowych.

10 m ➡ wskazana odległość placu zabaw od: dróg, wiat śmietnikowych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz parkingów do 60 stanowisk.

20 m ➡ wskazana odległość placu zabaw od parkingów powyżej 60 stanowisk postojowych.

 

Czy wymagana jest okresowa kontrola techniczna obiektów rekreacyjnych?

Tak, wymagana jest okresowa kontrola techniczna obiektów rekreacyjnych w celu odnalezienia wszelakich usterek. Każdy rodzaj wyposażenia podlega odpowiedniej normie:

norma PN-EN 1176 – place zabaw

norma PN-EN 16630 – siłownie plenerowe

 

Jak często dokonywać kontroli placów zabaw?

Według normy  PN-EN 1176-1 i 7 zaleca się trzy rodzaje przeglądów:

  • rutynowa wzrokowa kontrola (co 1-7 dni), 
  • kontrola funkcjonalna (co 1- 3 miesiące),
  • coroczna kontrola główna

Jak często wymieniać piasek w piaskownicach?

Piasek w piaskownicach wymieniany powinien być co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego. Jest to bardzo ważne, ponieważ piaskownice często zanieczyszczane są odchodami zwierząt, które mogą prowadzić do wielu poważnych chorób tj. toksoplazmoza czy toksokaroza.

 

Czy jest możliwość rozbudowania placu zabaw o dodatkowe elementy?

Oczywiście, do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie i staramy się jak najlepiej spełnić oczekiwania naszych klientów. Można rozbudować plac zabaw o dowolne urządzenia zabawowe; huśtawki, zjeżdżalnie, bujaki, karuzele itp.

 

Kiedy jest zalecana bezpieczna nawierzchnia?

Bezpieczną nawierzchnię zaleca się pod urządzeniami, na których dzieci bawią się na wysokości powyżej 600 mm, a także i pod urządzeniami takimi jak zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele niezależnie od ich wysokości.

 

Czy strefy bezpieczeństwa mogą na siebie nachodzić?

Możliwość nachodzenia na siebie stref bezpieczeństwa zależy od indywidualnego projektu. W niektórych przypadkach jest ona możliwa.

 

Jak należy przygotować teren pod montaż urządzeń.

Teren przeznaczony pod montaż urządzeń powinien być odpowiednio przygotowany przez Zamawiającego przed przyjazdem ekipy montażowej, pozbawiony wszelkiej infrastruktury naziemnej oraz podziemnej, stosunkowo płaski, bez roślinności średniej i wysokiej (w przypadku nieodpowiednio przygotowanego terenu, za wszelkie dodatkowe koszty i opóźnienia związane z prawidłowym montażem urządzeń odpowiada Zamawiający – 1600,00 zł brutto za dzień).

 

Co, gdybym chciał we własnym zakresie wykonać bezpieczną nawierzchnię?

W przypadku wykonywania bezpiecznej nawierzchni przez zamawiającego teren powinien być przygotowany (wykonanie koryta, bez uzupełnienia o nawierzchnię docelową), reszta prac kontynuowana będzie po zamontowaniu przez SIMBA urządzeń (przez zamawiającego).

 

Do której godziny montowane są urządzenia?

Nasze   grupy   montażowe   pracują   do   późnych   godzin   wieczornych,   dlatego   po potwierdzeniu terminu dostawy, prosimy o umożliwienie dostępu do terenu montażu i możliwości wskazania umiejscowienia urządzeń do godziny 22:00.

 

Jaka nawierzchnia będzie najlepsza?

Prawidłowy dobór nawierzchni zależy od minimalnej wysokości upadku. W przypadku wysokości upadku ≤ 1000 mm odpowiednia będzie nawierzchnia z betonu, kamienia lub asfaltu. W wysokości ≤ 1000 mm i ≤ 1200 mm odpowiednia będzie gleba. W przypadku ≤ 1000 mm i ≤ 1500 mm odpowiedni będzie darń. Biorąc pod uwagę korę o wielkości ziarna od 20 do 80 z grubością min nawierzchni 200+100 na przemieszczenia minimalna wysokość będzie wynosiła ≤ 2000 mm, natomiast w przypadku grubości minimalnej 300+100 na przemieszczenia wysokość upadku będzie wynosiła ≤ 3000 mm. Taki sam schemat jak w przypadku kory będzie zachodził również przy wiórach/ zrębkach (wielkość ziarna od 5 do 30) oraz piasku czy żwirowi (wielkość ziarna od 0,2 do 8).

Nawierzchnia

Grubość min nawierzchni

Min wysokość upadku

Beton/Kamień/Asfalt

≤ 1000 mm

Gleba

≤ 1000 mm

≤ 1200 mm

Darń

≤ 1000 mm

≤ 1500 mm

Kora

(wielkość ziarna

od 20 do 80)

200 + 100 na przemieszczenia

≤ 2000 mm

300 + 100 na przemieszczenia

≤ 3000 mm

Wióry/Zrębki

(Wielkość ziarna

od 5 do 30)

200 + 100 na przemieszczenia

≤2000 mm

300 + 100 na przemieszczenia

≤ 3000 mm

Piasek/Żwir

(Wielkość ziarna

 od 0,2 do 8)

200 + 100 na przemieszczenia

≤ 2000 mm

300 + 100 na przemieszczenia

≤ 3000 mm

 

Translate »