Fundusze EuropejskieWzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SIMBA S.C. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej
SIMBA GROUP

Sp. z o.o. realizuje projekt pt.
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SIMBA S.C. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej”
w ramach działania 1.4
Wzór na konkurencję Etap II w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie znacząco ulepszonego produktu na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I Strategii Wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

Planowane efekty:
1.Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu znacząco ulepszonego produktu do oferty.
2. Dostosowanie produktu do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
3. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
4.Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
5.Osiągniecie określonych rezultatów finansowych

Wartość projektu 6 166 398.56 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 944 660.00 PLN


SIMBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Simba s.c. na rynki zagraniczne.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem produktów SIMBA na nowy rynek zagraniczny, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji SIMBA na wybranym rynku międzynarodowym.

Planowane efekty:  Wzrost sprzedaży produktów SIMBA GROUP oraz wzrost świadomości marki SIMBA GROUP na wybranym rynku zagranicznym.

Wartość projektu: 653 331,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 545 300,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 463 505,00 zł


SIMBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Simba s.c. na nowe rynki zagraniczne.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem produktów SIMBA na nowy rynek zagraniczny, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji SIMBA na wybranym rynku międzynarodowym.
Planowane efekty:  Wzrost sprzedaży produktów SIMBA GROUP oraz wzrost świadomości marki SIMBA GROUP na wybranym rynku zagranicznym.

Wartość projektu: 695 962,71 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 588 800,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 500 480,00 zł


 

Translate »