Dostawa i montaż placów zabaw

W SIMBA zapewniamy kompleksową obsługę projektową oraz wsparcie zakupowe i pozakupowe dla Klientów instytucjonalnych, biznesowych i indywidualnych. Zamówione zewnętrzne place zabaw, linaria oraz urządzenia do street workout’u i fitnessu dostarczamy bezpłatnie pod wskazany adres i przeprowadzamy ich całościowy montaż.
Realizujemy prace montażowe urządzeń również w ramach rządowego programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności.

Doświadczona ekipa montażowa


Ekipa montażowa SIMBA to wykwalifikowani fachowcy, pracujący zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176:2017 i prawa budowlanego. Nasz personel techniczny jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, pozwalający na szybki i sprawny montaż urządzeń z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa.

Warunki montażu


Składając zamówienie, określ:

  • Rodzaj zamawianych urządzeń,
  • Warunki dojazdu do miejsca montażu,
  • Wymiary i ukształtowanie terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń.
  • Informację dotyczącą powierzchni montażowej – grunt rodzimy, płyta garażowa itp.
  • Informację na temat istniejącej lub planowanej nawierzchni bezpiecznej (piach, żwirek, płytki SBR, nawierzchnia wylewana itp.)

Urządzenia montujemy na gruncie uprzątniętym i wolnym od:

  • Instalacji np. elektrycznej, gazowej, wodociągowej (infrastruktury naziemnej i podziemnej)
  • Obiektów utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe postawienie konstrukcji, np. drzew, ławek, koszy na śmieci, pozostałości innych urządzeń, resztek fundamentów itp.

Urządzeń nie montujemy:

  • na nawierzchniach betonowych i asfaltowych,
  • na pozostałościach po fundamentach.

 

Certyfikaty


Certyfikaty odnoszą się do urządzeń w stanie, w jakim zostały one oddane do użytku. Nie obejmują części dodanych przez zamawiającego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych zmian. Certyfikat traci swoją ważność w przypadku przebudowy lub zmiany urządzenia bez zgody producenta. 

Translate »