Bezpieczeństwo i jakość

Podstawowym celem firmy Simba jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z naszych urządzeń.
W szczególności mamy tu na myśli dzieci.

Kreujemy najwyższe standardy jakościowe przy zachowaniu oryginalnego i ponadczasowego designu naszych produktów. Wszystkie nasze urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty wydane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji oraz są akredytowane przez państwową jednostkę akredytującą – Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja PCA jest obiektywnym dowodem najwyższej jakości naszych urządzeń. Zasady akredytacji zostały ujęte w międzynarodowych normach i wytycznych. Poświadczają one uznanie naszych procesów jakościowych oraz kompetencji w procesie produkcji i sprzedaży naszych urządzeń, nie tylko w Polsce, ale i na całym terytorium Unii Europejskiej.

Należy pamiętać, że bezpieczeństwo w znacznej mierze zależy od administratora placu zabaw. W kompletnej dokumentacji, poza certyfikatami poświadczającymi bezkompromisową jakość naszych urządzeń, znajdą Państwo również gotową książkę kontroli wyprodukowanego przez nas placu zabaw, powierzonego w Państwa ręce. Prowadzenie niniejszej książki oraz przeprowadzenie corocznej kontroli funkcjonalnej placu zabaw jest niezbędne z punktu widzenia norm PN-EN 1176 i wytycznych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jest też podstawą do uznania ewentualnej reklamacji produktu.

Stosując się do wszystkich wytycznych, Simba jako producent zapewnia Państwu bezpieczenstwo przekazując w Państwa administrowanie kompletny, akredytowany produkt. Państwo przeprowadzając okresowe serwisy sprawią, że plac będzie służył przez wiele lat zapewniając uśmiech na buziach dzieci

Zabawa na naszych placach zabaw wpływa na prawidłowy rozwój każdego dziecka. Podstawowym efektem jest rozwój emocjonalny i społeczny. Im wcześniej zaczniemy budować relacje międzyludzkie naszego dziecka, tym szybciej i lepiej nauczymy go współpracy w grupie, otwartości i komunikatywności.

Translate »