Serwis i przeglądy okresowe placów zabaw

Outdoorowe sprzęty do zabawy, rekreacji i sportu zapewniają moc frajdy i zdrową porcję aktywności fizycznej, ale są zarazem podatne na stopniowe niszczenie wskutek częstego użytkowania, jak również narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne, wandali czy ptactwo. Aby temu zapobiec, należy przeprowadzać ich regularne kontrole. Cykliczne przeglądy i serwisowanie zewnętrznych placów zabaw, linariów oraz urządzeń do fitnessu i street wourkout’u to gwarancja długiej żywotności sprzętu, a przede wszystkim bezpieczeństwa jego użytkowników.

Norma PN-EN 1176-1 i 7:2009 wskazuje na konieczność wykonywania 3 rodzajów przeglądów technicznych placów zabaw:

 • co 1–7 dni – zarządca terenu przeprowadza oględziny okresowe, w ramach których sprawdza czystość sprzętu, stan powierzchni gładkich oraz krawędzi i elementów wystających, stan nawierzchni (fundamentów), w tym prześwity między urządzeniami i fundamentami.
 • co 1–3 miesiące – zarządca terenu przeprowadza kontrolę funkcjonalną, polegającą na oględzinach funkcjonalności, stabilności i stopnia zużycia sprzętu.
 • co 1 rok – ekipa serwisowa producenta sprzętu lub wykwalifikowany specjalista przeprowadzają coroczną kontrolę główną (zakres kontroli podano poniżej).

Zgodnie z wymogami PN-EN 1176-7:2009 czynności kontrolne powinny być wykonywane przez kompetentny personel i dokumentowane w książce przeglądów i kontroli. Sporządzenie i przestrzeganie pisemnego planu kontroli placu zabaw to elementarny czynnik zapobiegania wypadkom.

Coroczny przegląd techniczny placów zabaw w SIMBA


 • Przegląd podstawowy
 • Cena: 3% wartości cen katalogowych urządzeń wg aktualnego cennika
 • Zakres:
 • oględziny ogólnego stanu technicznego urządzeń
 • kontrola stanu fundamentów pod urządzeniami
 • oględziny i dokręcenie elementów mocujących urządzenia
 • usunięcie luzów w elementach ruchomych urządzeń
 • nasmarowanie dźwigni i łożysk
 • uzupełnienie zaślepek zabezpieczających
 • sporządzenie protokołu z przeglądu
 • Zamów
 • Przegląd rozszerzony
 • Cena: 5% wartości cen katalogowych urządzeń wg
  aktualnego cennika
 • Zakres:
 • oględziny ogólnego stanu technicznego urządzeń
 • kontrola stanu fundamentów pod urządzeniami
 • oględziny i dokręcenie elementów mocujących urządzenia
 • usunięcie luzów w elementach ruchomych urządzeń
 • nasmarowanie dźwigni i łożysk
 • uzupełnienie zaślepek zabezpieczających
 • impregnacja wszystkich elementów urządzeń
 • sporządzenie protokołu z przeglądu
 • Zamów