Regulamin Promocja Wakacyjna

TANIEJ O VAT!
AŻ 5LAT GWARANCJI

TANIEJ O VAT!

Nie czekaj – skorzystaj z wakacyjnej oferty
Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej promocji:
W promocji biorą udział wybrane urządzenia
✔ zakupienie naszych urządzeń po cenach obniżonych o wartość podatku (VAT),
✔ gwarancję na urządzenia aż do 5 lat.

Wypełnij formularz, aby zamówić.

Administratorem danych osobowych jest firma SIMBA Group sp. z o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

“Promocja wakacyjna”

Organizatorem promocji jest SIMBA Group sp. z o.o., zwany dalej (“Organizator”)

Warunki korzystania z promocji.

1 Czas trwania promocji: 01.07.2024 r. – 31.07.2024 r.

1.2 Miejsce prowadzenia promocji – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.

1.3 Z promocji może skorzystać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2

Szczegółowe warunki promocji.

2.1 W ramach promocji, Uczestnikowi przysługuje prawo do zakupu urządzeń placów zabaw po cenie obniżonej o wartość podatku (VAT) oraz 5 lat gwarancji na urządzenia. Promocja dotyczy urządzeń katalogowych poza urządzeniami z serii JUNGLE, karuzeli integracyjnej oraz małej architektury.

2.2 

Rabat nie będzie uznawany w przypadku  modyfikacji, zmiany koloru, itp. czy w przypadku montażu w innym podłożu niż w ziemi (piach, SBR, EPDM, maty, kostka itp.).

2.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.4 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

2.5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2024 r.

Promocja się nie łączy z innymi promocjami.

Translate »